Garantie

 

De wettelijke conformiteitsgarantie van 2 jaar voor consumptiegoederen is van toepassing.

Verder zijn de garantietermijnen en -voorwaarden gelijk aan degene die de fabrikant van het betreffende product hanteert, zonder evenwel afbreuk te doen aan de wettelijke garantie. 

U dient aandachtig de garantievoorwaarden van de fabrikant door te nemen voor het eerste gebruik van het product.

Goederen met gebreken, die terecht onder de garantie vallen, zullen worden gerepareerd of worden vervangen door eenzelfde- of gelijkwaardig product. Terugsturen van het product en verdere afhandeling van de garantie zal voor rekening zijn van De Banier.

Als een door u aangekocht product terecht onder de garantie valt, dient u contact op te nemen met De Banier teneinde afspraken te kunnen maken over reparatie of eventuele vervanging.