Ken jij Pimento?

Ldvd* en andere emoties.

*liefdesverdriet

Pimento en Chiro!

Vormingsorganisatie Pimento neemt een unieke plaats in binnen de Groep Chiro. Chiro heeft met Pimento een kennis– en expertisecentrum rond 5 belangrijke thema’s: teambuilding, relaties en seksualiteit, pesten en weerbaarheid, identiteitsontwikkeling en jongerenparticipatie.
Rond deze voor kinderen en jongeren belangrijke onderwerpen en gevoelens wil onze jeugddienst de werking van Chiro voeden en inspireren. Een eigen Chirostudiedienst als het ware.
Pimento zorgt dat de visie, methode en waarden van Chiro verspreid worden in diverse sectoren. Binnen het onderwijs, welzijnswerk en de vrijetijdssector maken kinderen, jongeren en hun begeleiders via Pimento kennis met Chiro.